Van Speijk Innovatie Prijs

Doelstelling

De Stichting Auspiciën stelt zich ten doel een innovatie-impuls te geven aan de communicatiebranche in Nederland. De Stichting wil deze ambitie zichtbaar voor iedereen uitdragen en heeft daarom een uniek innovatieconcept ontwikkeld: de Van Speijk Innovatie Prijs. Voor deze prijs komen in aanmerking organisaties in de communicatiesector die worden voorgedragen door de partnerorganisaties van de Van Speijk Innovatie Prijs. Dit betekent dat zij binnen de eigen sector al bewezen innovatief te zijn en daarvoor van hun branchegenoten lof hebben ontvangen.

Deze uniek ‘getrapte’ verkiezingen brengt de verschillende branches in de communicatiesector bij elkaar en zorgt ervoor dat uiteenlopende innovatieve impulsen met elkaar de competitie aan kunnen gaan.

Met deze formule beoogt de stichting niet alleen competitie maar ook collaboratie: daar waar mensen en bedrijven elkaar ontmoeten, kunnen weer nieuwe vonkjes ontstaan die tot samenwerking kunnen leiden en daardoor tot product- en dienstontwikkeling.

De communicatiesector is dynamisch en divers

In de communicatiesector gebeurt van alles. Er ontstaan nieuwe formats zoals NRC.NEXT, op televisie is het mogelijk reclame uit je favoriete programma’s te elimineren, bij Bruna kun je je schrijftalenten etaleren en je boek laten printen en op weblogs kan iedereen zijn eigen mening kwijt.

De vele ontwikkelingen bieden uiteenlopende mogelijkheden en kansen voor spelers in de communicatiesector. Veel bedrijven ontwikkelen nieuwe communicatietoepassingen of technologieën en brengen deze naar de markt of passen deze toe in hun communicatieproductieprocessen. Veel vernieuwingen laten de grenzen van de sector vervagen en bedrijven experimenteren met co-makership en nieuwe partnerships. Lithografen beginnen designstudio’s, reclamebureaus ontwikkelen multimediale concepten, nieuwe bureaus ontwikkelen online games en non-spot reclame en Wolters Kluwer brengt met het internetplatform Teleroute vraag en aanbod in de transportsector samen. Grote successen van eigen bodem zijn het ‘publishing & printing on demand’ en de TomTom.

Er ontstaat hierdoor een nieuwe sector, die veel meer soorten bedrijven kent dan de oorspronkelijke sector. Werd de traditionele sector gekenmerkt door communicatieproductiebedrijven zoals uitgeverijen, in de nieuwe communicatiesector hebben ook bedrijven als TomTom en Teleroute een plaats.

Doelgroep Van Speijk Innovatie Prijs

De Stichting richt zich op bedrijven met als core business het realiseren van creatie, productie en/of distributie van communicatieproducten en –uitingen. Denk daarbij aan een wijde range van bedrijven zoals reclame-, design-, en PR-bureaus, adverteerders die zelfverzorgend zijn, uitgeverijen, grafische productiebedrijven, multimedia- en AV-bedrijven, telecomaanbieders, etc.

De Stichting richt zich binnen deze brede communicatiesector specifiek op ondernemers als aanjagers van vernieuwing. Mensen met lef, die geloven in hun plannen. Mensen die compleet gaan voor hun plannen en daarbij grensverleggende en baanbrekende innovaties realiseren.

De Van Speijk Innovatie Prijs

De Stichting Auspiciën wil innovatie aanwakkeren door middel van het Van Speijk concept, bedoeld als prikkel voor ondernemers en organisaties in de communicatiesector. Van Speijk is het symbool van innovatief denken en het veranderen van de spelregels. Het concept wordt in eerste instantie vertaald naar de Van Speijk Prijs.

De Van Speijk Innovatie Prijs werd in 2007 voor het eerst uitgereikt als prijs voor grensverleggende innovaties en/of ideeën waarmee communicatiebedrijven hun dienstverlening kunnen verbeteren of de spelregels kunnen veranderen. De prijzen zijn expliciet bedoeld voor innovaties die in en voor de Nederlandse markt bedacht, ontwikkeld en/of gerealiseerd zijn.