Over Stichting Auspiciën

Doel van de stichting

De Stichting Auspiciën stelt zich ten doel om ondernemers in de communicatiesector* te inspireren en te stimuleren om het vakgebied verder te ontwikkelen, te vernieuwen en te professionaliseren. Gezien de ontwikkelingen en grensvervaging in de sector wordt het begrip communicatiesector daarbij ruim gedefinieerd, waardoor er een nieuwe categorie ontstaat. Bedoeld worden alle bedrijven met als core business het realiseren van creatie, productie en/of distributie van communicatieproducten en –uitingen. De Stichting Auspiciën heeft de ambitie –samen met relevante spelers in het veld- over de eigen grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en zo mede vorm te geven aan de nieuwe categorie.

De stichting als aanjager

Binnen deze communicatiesector wil Stichting Auspiciën innovatie aanwakkeren, de ‘vonk voor het (innovatie)vuur’ zijn. Als partij die mee wil bouwen aan de toekomst van de communicatiesector heeft de Stichting het koesteren en aanjagen van innovatie hoog in het vaandel. Dit is in het belang van de eindgebruikers van communicatie die uiteindelijk nieuwe of betere communicatiemiddelen tot hun beschikking krijgen maar ook van de sector die daardoor kan groeien. Effectieve en efficiënte communicatie vormt immers de ‘backbone’ van de samenleving.

De Stichting stimuleert aansprekende innovaties die de spelregels binnen de sector veranderen. Het gaat om wezenlijke innovaties met een grensverleggend en baanbrekend karakter. Denk aan innovaties die onderdelen van de communicatieketen overstijgen en waarde toevoegen aan de gehele keten.

‘De idee’ achter de Stichting Auspiciën

In 2000 is de Stichting ontstaan uit een splitsing van het organisatieadviesbureau GEA BV en de Stichting GEA. De Stichting GEA werd omgevormd tot de Stichting Auspiciën, vanaf dat moment totaal onafhankelijk van het adviesbureau. De Stichting kreeg tot taak, mede ingegeven door de ontwikkelingen in de sector, het stimuleren van innovatieve processen met als werkterrein ‘de gehele communicatiesector’. Omdat de Stichting gefinancierd wordt met middelen die (oorspronkelijk) uit de communicatiesector komen, is het idee dat deze middelen ook aangewend worden voor vernieuwingen binnen de communicatiesector in Nederland.

De mensen achter de Stichting Auspiciën

Het bestuur van de Stichting Auspiciën wordt gevormd door:

 • Wim Huinder (voorzitter) – Wim Huinder was 35 jaar werkzaam bij Ahold NV/ Albert Heijn BV in vele managementfuncties en als directeur in general, marketing- en communicatiemanagement. Hij was o.a. bestuursvoorzitter van de BVA, Board Member van de World Federation of Advertisers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Loyalty Management Nederland en kerndocent van de Academie voor Management, Groningen. In 1999 werd hij gekozen tot reclameman van het jaar 1998 en genomineerd voor reclameman van de eeuw.
  Thans vervult Wim adviestaken als onafhankelijk adviseur voor strategie-, organisatie- en communicatievraagstukken. Hij is bestuurder van de Stichting Certificering Grafimedia Branche en adviseur van het KVGO dienstencentrum. Lid van de Reclame Code Commissie, jury voorzitter van de Amma’s (jaarlijkse mediaprijzen) en jurylid ten behoeve van de uitverkiezing reclameman/vrouw van het jaar.
 • Rijk van Ark – Drs. R.J. (Rijk) van Ark (51) is sinds januari 2010 directeur van de Dienst Economische zaken van de gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij directeur Communicatie van de gemeente Amsterdam. Rijk van Ark was in het verleden onder meer senioradviseur communicatie bij bureau Berenschot te Utrecht, hoofd perszaken en interne communicatie bij het Havenbedrijf van de gemeente Rotterdam, hoofd Communicatie van de gemeente Leiden en hoofd voorlichting van het landelijk CDA. Hij begon zijn loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  Hij heeft onder meer gepubliceerd over interne communicatie, organisatie van communicatie en corporate branding. Verder verzorgt hij regelmatig media- en presentatietrainingen voor politici en managers, en gastcolleges voor het hoger en wetenschappelijk communicatie onderwijs en treedt hij op als dagvoorzitter of begeleider tijdens congressen en beleidsdagen. Hij geeft regelmatig trainingen en adviezen over democratisering in Oost Europa en Afrika. Sinds 1 januari 2006 is hij voorzitter van de Nederlandse beroeps vereniging voor communicatie ‘Logeion’.

 • Marianne van Kalmthout – Marianne van Kalmthout heeft haar sporen verdiend in het communicatie vak. Sinds augustus 2013 is ze hoofd Communicatie en Kabinet bij de gemeente Zaanstad. Daarvoor was ze hoofd Communicatie van de Inspectie SZW en hoofd Communicatie bij SenterNovem (agentschap van het Ministerie van Economische Zaken op het gebied van innovatie en duurzaamheid). Ook werkte ze als hoofd Communicatie bij de gemeente Dordrecht en woordvoerder van de wethouder Haven en Economische Zaken in Rotterdam. Ze begon haar loopbaan in de journalistiek. Marianne heeft als voorzitter van de congrescommissie van Logeion, vijf maal het jaarcongres van deze beroepsvereniging voor communicatieadviseurs georganiseerd. Momenteel is zij lid van de beroepenveldcommissie van de Opleidingen Communicatie van Hogeschool InHolland.
 • Leo van Sister is oprichter en managing partner van BrandFuel,Energizing Brands!  BrandFuel is een marketing en strategie consultancy, specifiek gericht op het laten groeien van merken en tevens de daarbij betrokken marketing en communicatiemensen. Merken bouwen is maatwerk! De speciaal ontwikkelde programma’s en praktijk hulpmiddelen helpen professionals met het bouwen van de enige juiste strategie, structuur en mogelijkheden voor groei en even belangrijk het ontwikkelen van hun talenten.

  Voorheen is hij werkzaam geweest in marketing, communicatie en (top)management functies bij verschillende organisaties zoals Friesland Campina, Douwe Egberts/Van Nelle, het Nederlands Zuivelbureau, ministerie van Justitie en gemeente Amsterdam.

  Naast bestuurslid bij de stichting is hij lid van de Raad van Advies voor het SWOCC (UvA), lid van NIMA merkartikelen genootschap, oud oprichter en voorzitter van centrum voor Merk & Communicatie (CMC), oud directeur GVR, gastdocent, spreker en blogger.

 • Erik Stevens – Erik Stevens is sociaal-psycholoog en gespecialiseerd in de creatieve industrie. Hij werkt daarbinnen als interim-manager, organisatieadviseur en trainer, ondermeer werkzaam in uitgeverijen en grafimedia productieorganisaties. Klankbord op bestuursniveau, businessplanning, marketing van diensten en opvolging en continuïteitsvraagstukken. Voorheen was hij directeur van een organisatieadviesbureau en DGA van een uitgeverij actief in de (duurzame) energiesector. Hij is auteur van “Van Passie tot Promotie; Marketing en Verkoop van Creatieve Dienstverlening.”