Nieuwe website

Vanaf mei 2012 heeft Stichting Auspiciën, de initiatiefnemer van de Van Speijk Innovatie Prijs, een nieuwe website in de lucht. Met deze site hopen wij op een duidelijke en toegankelijke manier informatie te verschaffen over innovaties in de communicatie sector.