Einde verhaal?

Drie genomineerden voor de Van Speijk Innovatierijs 2012. Volstrekt verschillende partijen, ver uit elkaar liggende concepten. De overeenkomst? Mensen die in de communicatiebranche en de creatieve industrie werken en hun sporen hebben verdiend. Mensen die hun nek uitsteken, die de spelregels willen veranderen, die een visie hebben op de toekomst van het vak, die de mogelijkheden van de techniek slim willen inzetten om wezenlijke doelen te bereiken.

EU1 won de Van Speijk Prijs 2012, en InScene en KLM waren de runners-up. Op de Marcom beurs in de zomer van 2012 waren de verkiezingen. Zowel publiek als jury velde een oordeel. De prijs werd uitgereikt door Wim Huinder, voorzitter van de Stichting Auspiciën, initiatiefnemer van de Van Speijk Prijzen.

Einde verhaal?

Het is misschien wat stil geweest, maar stilzitten is er voor de genomineerden allerminst bij geweest. Wat zijn hun drijfveren geweest? Waar zijn ze tegenaan gelopen? Hoe willen zij verder? Drie portretten die doorkijkjes moeten geven. En waar we wat van kunnen leren. Want innoveren is de lifeline van overleven, ook in de creatieve industrie.

Elk van de vraaggesprekken met de mensen van EU1, KLM en Inscene wordt als afzonderlijke casus gepresenteerd. Vervolgens wordt afzonderlijk en afsluitend aandacht besteed aan de ‘lessons learnt’. Waar de branche weer mee verder kan. Althans, dat is ons doel, als initiatiefnemer van de Van Speijk Innovatieprijs.